ขอพรไหว้ศาล และสงกรานต์ ประจำปี 2566

Activities

06 Apr 2023

กิจกรรม : ขอพรไหว้ศาลท้าวมหาพรหม สักการะศาลพระภูมิ และกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566
สถานที่ดำเนินงาน : ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา BP , KC , KKF , BWC และบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด
กิจกรรมจัดขึ้น : วันที่ 6 - 11 เมษายน  2566


   เมื่อวันที่ 6 - 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม "ขอพรไหว้ศาลท้าวมหาพรหม และกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566" ให้กับพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีกิจกรรมไหว้ศาลท้าวมหาพรหม กิจกรรมสอยดาวพาเพลิน แจกขนมมงคล สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร และอีกกิจกรรมที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม "สักการะศาลพระภูมิ" ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3KGcSri
หรือรับชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ : https://youtu.be/5fFnX-pVSwM

  • To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
    Privacy Policy |  Cookie Policy