กิจกรรมประยุกต์ใช้สติ การฝึกสมาธิ และเดินจงกรมฯ

Activities

01 Sep 2023
กิจกรรม : ประยุกต์ใช้สติ การฝึกสมาธิ และเดินจงกรมเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
สถานที่ดำเนินงาน : ณ ห้องสัมมนา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KC
กิจกรรมจัดขึ้น : วันที่ 1 กันยายน 2566  เวลา 13.30 - 15.00 น.


    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม "ประยุกต์ใช้สติ การฝึกสมาธิ และเดินจงกรมเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน" ให้กับพนักงานบริษัทในเครือ KIG โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม (พระอาจารย์ ไก่) ตำแหน่งพระอาจารย์ สอนวิปัสสนากรรมฐาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และสถานศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรเรื่อง ประยุกต์ใช้สติ การฝึกสมาธิ และเดินจงกรมเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KC
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/45DpGbu
หรือรับชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ : https://youtu.be/DfJwSp65H2c
  • To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
    Privacy Policy |  Cookie Policy