กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566

Activities

21 Jun 2023

กิจกรรม : ตรวจสุขภาพพนักงานไทย - เมียนมาร์ ประจำปี 2566
สถานที่ดำเนินงาน : ณ ลานสนามแบดฯ สาขา BWC
กิจกรรมจัดขึ้น : วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 06.30 - 12.00 น.    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับพนักงานบริษัทในเครือ KIG ทั้งชาวไทย และชาวเมียนมาร์ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้น ณ ลานสนามแบดฯ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา BWC


 

  • To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
    Privacy Policy |  Cookie Policy