กิจกรรมวันมะเร็งโลก และสาวไทยแก้มแดง

Activities

07 Feb 2023

กิจกรรม : วันมะเร็งโลก และสาวไทยแก้มแดง
สถานที่ดำเนินงาน : ณ ห้องสัมมนา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KC
กิจกรรมจัดขึ้น : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 - 12.00 น.    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พนักงานบริษัทในเครือ KIG ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันมะเร็งโลก และสาวไทยแก้มแดง" ที่จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KC โดยได้รับเกียรติจากทาง ศูนย์อนามัยที่ 7 ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง และกิจกรรมรณรงค์โลหิตจางให้กับพนักงานบริษัท 
 
คุณศิวาพร หลวงวิเศษ (HR Manager)


นายแพทย์ชาตรี  เมธาธราธิป (ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7)


​สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3XdHLYG

  • To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
    Privacy Policy |  Cookie Policy